Fundația Proiectul de Educație Civică și Dezvoltare Academică
Scurt istoric
Fundaţia Proiectul de Educatie Civică şi Dezvoltare Academică (ECDA) a fost înfiinţată în 2002 şi a fost conectată la organizaţia internaţională neguvernamentală Civic Education Project, care a funcţionat în România până în anul 2004. În această capacitate, a desfăşurat o multitudine de activităţi în mediul educaţional din România, la nivel universitar în primul rând, dar şi în mediul liceal.

 

ECDA vizează dezvoltarea valorilor democratice şi a spiritului civic în rândul tinerilor din România, folosindu-se în mare parte de mijloacele specifice activităţii academice. În Statutul Fundaţiei este precizat scopul său: ”dezvoltarea educaţiei civice şi sprijinirea dezvoltării instituţionale”. ECDA a desfăşurat o largă varietate de activităţi subsumate acestor scopuri – de la conferinţe şi colocvii, la dezbateri şi acţiuni civice. Dezbaterile cu studenţi sub îndrumarea cadrelor didactice, în particular a celor tinere, au reprezentat un tip de activitate pentru care ECDA a fost cunoscută în rândul studenţilor din domeniul ştiinţelor sociale din perioada 1995 – 2004. Forumurile de Dezbatere Balcanice în care a fost implicată ECDA ca organizator din partea României au fost recunoscute în mediul academic din ţară şi din regiune. Detalii referitoare la aceste forumuri se pot găsi la adresa Civic Education Project, http://www.civiceducationproject.org/legacy/projects/details/bdf2000.html.

Organizarea de conferinţe pentru studenţi este una dintre cele mai cunoscute activităţi ale Fundaţiei. Aceste conferinţe au încurajat exprimarea liberă a studenţilor pe teme sensibile, mai puţin discutate în viata universitară românească, dar care erau importante pentru dezvoltarea spiritului lor civic şi a valorilor democratice, inclusiv pe dimensiunea drepturile omului. Chiar de la începutul activităţii sale ca entitate juridică românească autonomă, ECDA a organizat o conferinţă studenţească la Sibiu, cu tema “Deconstructing Stereotypes to Build a Tolerant Europe” (iunie 2002), în care 50 de studenţi din nouă ţări din regiune au prezentat lucrări şi au dezbătut teme legate de prejudecăţi şi stereotipuri care afectează valorile şi practicile democratice în România şi alte ţări din regiune. Evenimentul a fost reflectat în mass media locală dar şi la TVR. Acesta este un exemplu de activitate pe care ECDA l-a dezvoltat de-a lungul timpului şi care ilustrează zona de expertiză pe care a acumulat-o de-a lungul activităţii sale. Profesorii asociaţi ai Fundaţiei ECDA, reîntorşi în ţară de la studii postuniversitare în vestul Europei sau în SUA, au devenit cunoscuţi pentru faptul că predau cursuri cu teme neconvenţionale la acea vreme (începutul anilor 2000) – de la studii ale romilor la studii de gen, inclusiv domeniul sexualităţilor alternative. Preocuparea ECDA pentru cultivarea unor metode educative noi, neconvenţionale, s-a materializat în utilizarea acestora de către tinerii profesori asociaţi cu studenţii lor, în cadrul programului Teaching Development Programme.

O altă arie în care Fundaţia ECDA a activat este reprezentată de implicarea civică. Astfel, ECDA împreună cu profesori din programele Fundaţiei, în cooperare cu alte două ONG-uri, au iniţiat şi organizat primul protest împotriva violenţei în familie, rămas în memoria colectivă românească, în particular în istoria mişcării de femei. Protestul a fost prilejuit de publicarea unui articol instigator la violenţă în revista Playboy România (aprilie 2000) şi a condus la transmiterea de scuze femeilor din România din partea fiicei fondatorului Playboy, doamna Hefner din SUA; la revizuirea activităţii editoriale a revistei Playboy; la conştientizarea problemei violenţei împotriva femeilor în România. Prezenţa unor materiale – de la ştiri la documentare – în mass media internaţională (CNN, BBC etc) şi în mass media românească au pus violenţa împotriva femeilor pe agenda publică. ECDA, cu sprijinul logistic al USAID, a iniţiat prima coaliţie împotriva violenţei împotriva femeilor din România, creînd bazele comunicării şi cooperării dintre 9 ONG-uri care activau în domeniu.

ECDA a fost co-iniţiatoare, alături de Asociaţia ACCEPT, a Festivalului Diversităţii în mai 2004 – un eveniment complex, de anvergură, care a cuprins: dezbateri publice pe tema drepturilor LGBT dar şi pe tema drepturilor femeilor şi ale romilor, găzduite de instituţii prestigioase precum British Council sau SNSPA; vizionări de filme în parteneriat cu Institutul Goethe şi Institutul Cultural Francez cu filme cu tematică LGBT; prima demonstraţie publică pentru drepturile comunităţi LGBT din România – o demonstraţie paşnică pentru a afirma dreptul cetăţenilor cu sexualităţi alternative la o viaţă lipsită de agresiuni şi la demnitate. De atunci, în fiecare an, ACCEPT organizează, cu sprijinul unor ONG-uri, inclusiv ECDA, o demonstraţie paşnică cu acest scop în cadrul unui festival de acum cunoscut sub numele Gay Fest.

În 2006, ECDA a fost co-iniţiatoarea şi co-organizatoarea unei coaliţii de ONGuri care au militat public pentru acordarea autonomiei financiare şi menţinerii în funcţiune ca instituţie autonomă a Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea Şanselor între Femei şi Bărbaţi (ANES) – incluzând scrisori către Comisarul pentru extindere, Preşedintele Comisiei Europene, Primul Ministru; conferinţe de presă şi lobby. În ianuarie 2013, ECDA a fost co-iniţiatoarea unei coaliţii de ONG-uri care au sesizat ministrul de interne despre situaţia femeilor din Poliţia Română, anchetate în urma acuzaţiilor de hărţuire sexuală şi viol al unei poliţiste de către superiorul său, atrăgandu-i atenţia asupra riscului comiterii de noi abuzuri asupra poliţistelor prin modul de anchetare.

ECDA a contribuit la lansarea unor publicaţii importante în domeniul drepturilor omului în România, în mod particular în domeniul drepturilor femeilor, ale romilor, ale evreilor. În 2002, ECDA a iniţiat şi organizarea colocviului ”Studiul Holocaustului în România”, cu participare internaţională – unul dintre primele evenimente universitare pe tema Holocaustului din România. Colocviul a fost urmat de publicarea unui volum, sponsorizat de Fundaţie (Achim, Viorel; Iordachi, Constantin – România şi Transnistria: Problema Holocaustului. Perspective istorice comparative Bucureşti: Ed. Curtea Veche, 2004). Volumul abordează distinct chestiunea deportării romilor în Transnistria şi discută încălcarea drepturilor lor şi consecinţele asupra statutului lor în societatea românească. ECDA a contribuit la publicarea cărţii ‘Emanciparea femeii române: Texte selectate 1812 – 1918’ (selectate şi editate de Ştefania Mihăilescu, Bucureşti: Ed. Ecumenica, 2005).

ECDA a fost implicată şi este implicată în editarea‚ The Romanian Journal of Society and Politics’ (RJSP), revistă universitară de limbă engleză, fondată în 2001, precum şi prin participarea la o serie de iniţiative civice sau iniţiind coaliţii pe teme civice. RJSP este coeditată actualmente împreună cu Facultatea de Ştiinţe Politice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, SNSPA.

Una dintre preocupările majore ale ECDA este reprezentată de procesul de democratizare est-european. În acest context, Fundaţia a desfăşurat o serie de proiecte, descrise în această pagină: de la schimburi de profesori intraregionale (mai ales între Romania şi Republica Moldova), la conferinţe pentru studenţi şi profesori; de la mese rotunde la coalizarea cu alte ONG-uri pentru a influenţa politicile publice, inclusiv politica externă. ECDA a sprijinit înfiinţarea Societăţii Române de Ştiinte Politice (SRSP). Printre activităţile SRSP s-au numărat activităţi cu participare comună dinspre România şi Republica Moldova – conferinţe, schimburi de lectori, publicatii. Unul dintre proiectele importante dezvoltate de ECDA a fost reprezentat de „Un viitor comun al României şi Republicii Moldova în Europa” (2004-2006) care, în lumina evoluţiilor din ultimii ani, pare astăzi mai important ca niciodată. Implicarea în dezbateri pe tema conflictului transnistrean, al orientarii europene a Republicii Moldova şi a Ucrainei au stat în centrul atenţiei Fundaţiei în ultimii 15 ani.

Fundaţia ECDA a fost sprijinită financiar de organizaţii internaţionale precum: OSI – Fundaţia Soros, Ambasada SUA, Fundaţia Koerber, Fundaţia Konrad Adenauer, Institutul Goethe, Fundaţia Astreea (SUA), EEA Grants (prin FDSC).

ACEST SITE ESTE FINANTAT DE CATRE
ACTIVITATI CIVICE ALE ECDA
ECDA are o bogată activitate civică, desfășurată de-a lungul a peste un deceniu. Am fost co-inițiatori și co-organizatori a două mari și importante manfestări civice – primul protest public împotriva violenței casnice (aprilie 2000 ) și prima ediție a Festivalului Diversității, care a nclus primul marș pentru drepturile comunității LGBT din România (2004 ).