Fundația Proiectul de Educație Civică și Dezvoltare Academică
EAST-EAST PROGRAM: PARTNERSHIP BEYOND BORDERS
Raportul final al proiectului În căutarea unei adaptări eficiente a legislațiilor naționale la standardele europene: Schimb de experiență între Moldova, România și Ucraina a fost publicat în cadrul Programului ”Est-Est: Parteneriat dincolo de granițe” de către Fundația Proiectului pentru Educație Civică și Dezvoltare Academică, România, Asociația pentru Cultură Civică și Politică în Moldova și Agenția pentru Inițiative Legislative din Ucraina.
PROIECTE
democratizare regionala

Raportul este structurat în trei părți, concentrându-se pe problematica instituțională pe de o parte, condiționalitate pe de altă parte și respectiv politicile sectoriale în procesul de armonizare – bune practici și lecții învățate.

Referitor la problematica instituțională, raportul se concentrează pe funcționarea Parlamentului României, explicând modul de lucru și luarea deciziilor, dar și pe modul în care afacerile europene sunt gestionate la nivelul României, mai ales din perspectivă guvernamentală (atât ministerial, cât și guvernamental în întregime). De asemenea, raportul evaluează și rolul pe care societatea civilă îl are în armonizarea legislativă, considerând că aceasta este un partener, un monitor, dar și un furnizor de servicii eficient, asigurând și implementarea eficientă a noului cadru legislativ.

Din punctul de vedere al condiționalității, raportul explică modul în care condiționalitatea poate fi realizată din punct de vedere teoretic. Totodată, acesta pune în discuție criteriile de la Copenhaga și idntr-o perspectivă economică, evaluând și situația României în procesul de aderare din acest punct de vedere. Nu în ultimul rând, raportul vorbește și despre condiționalitatea socială în sensul respectării economiei sociale și a drepturilor culturale în procesul aderării.

În final, raportul trece în revistă bunele practici dobândite în urma armonizării legislative în câteva domenii specifice, cum ar fi concurența, justiția și afacerile interne (JAI), politica externă și de securitate comună (PESC) – cu câteva subcapitole dedicate unor aspecte de interes – și domeniul discriminării.

Conferinta Internationala Est-Est (sumar)

Research report East East Engl

ACEST SITE ESTE FINANTAT DE CATRE
ACTIVITATI CIVICE ALE ECDA
ECDA are o bogată activitate civică, desfășurată de-a lungul a peste un deceniu. Am fost co-inițiatori și co-organizatori a două mari și importante manfestări civice – primul protest public împotriva violenței casnice (aprilie 2000 ) și prima ediție a Festivalului Diversității, care a nclus primul marș pentru drepturile comunității LGBT din România (2004 ).