Fundația Proiectul de Educație Civică și Dezvoltare Academică
Rețeaua de Istorie
Sud Estul Europei Scopul proiectului a fost de a dezvolta o rețea universitară și de a întări schimbul academic intra-regional în Europa de Sud-Est în domeniul cercetării și predării istoriei, prin perfecționarea pregătirii profesionale a tinerilor din domeniu.

Proiectul și-a propus adâncirea înțelegerii reciproce între țările din regiune și inițierea unei dezbateri cu privire la utilizarea termenilor și conceptelor de cultură și identitate. Scopul urmărit a fost acela de a studia idei și mituri dominante referitoare la identitățile naționale din aceste țări. Tinerii istorici participanți la proiect au avut astfel ocazia de a-și împărtăși experiența în ce privește utilizarea surselor regionale ale cercetărilor lor și dezvoltarea metodelor active de predare folosite de ei pentru a încuraja studenții să-și verifice sursele în propriile lor cercetări.

Cel mai important eveniment al proiectului a fost reprezentat de masa rotundă de la București, din martie 2002, deși proiectul s-a desfășurat pe perioada întegului an academic: septembrie 2001- iulie 2002. Au fost ținute prelegeri de către reprezentanți ai României, Albaniei, Bulgariei, Greciei, Macedoniei și Turciei.

Proiectul a pus în discuție subiecte legate de identitatea regională și națională în Sud-Estul Europei. Au fost purtate discuții în jurul modului de folosire ideologică a termenilor geografici. A fost pusă problema granițelor interne și externe ale Europei de Sud-Est în contextul construcției identității naționale și al reinterpretărilor istoriei regionale. Istoria conexiunilor cu Europa ca întreg și între țările Europei de Sud-Est a fost discutată în contrast cu o serie de mituri dominante care aruncă un con de umbră asupra acestei problematici. Au fost analizate într-un context supranațional izvoare istorice relevante pentru regiune. Au fost discutate atât interconxiuni între istoriile și culturile țărilor din Europa de Sud-Est, dar și motivele și consecințele schimbării granițelor și perspectivelor în ce privește această regiune.

Rețeaua de Istorie din Sud-Estul Europei a fost pusă în legătură cu Rețeaua EUstory a Fundației Koerber din Sud-Estul Europei. Conceptul EUstory de învățare prin cercetare, precum și ideea de a furniza studenților puncte de vedere diferite asupra istoriei prin prezentarea de opinii și percepții diferite a completat abordarea Rețelei de Istorie din SEE.

Membri Rețelei de Istorie din Europa de Sud-Est:

  • Silvana Rachieru (Fellow CEP-Robert Bosch, Universitatea din București, România)
  • Stuart Graham (Fellow CEP, Universitatea Aleksander Xhuvani , Elbasan, Albania)
  • Galia Petkova (Fellow CEP , Universitatea Veliko Tarnovo, Bulgaria)
  • Constantin Iordachi (Fellow CEP, Universitatea Babes Bolyai, Cluj, România)
  • Ioana Ruxandra Bunescu (Fellow CEP, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România)
ACEST SITE ESTE FINANTAT DE CATRE
DEMOCRATIZARE REGIONALA
DEMOCRATIZARE REGIONALĂ Democratizarea României, precum și a regiunii din care ea face parte, a reprezentat o preocupare majoră a Fundației ECDA. Utilizând dialogul, educația civică, publicațiile, experții asociați au contribuit și contribuie la dezvoltarea simțului civic, al valorilor democratice, al egalității în drepturi între membrii societății românești și la nivelul societăților vecine, din regiune.