Fundația Proiectul de Educație Civică și Dezvoltare Academică
Activități educative
Fundația ECDA are ca obiectiv major contribuția la democratizarea cetățenilor prin mijloacele educației. De aici derivă importanța pe care o are dimensiunea educației în cadrul Fundației. De-a lungul timpului, ECDA a desfășurat o serie de proiecte care au angrenat, în cea mai mare parte, studenți și tineri universitari din domeniul științelor sociale și politice. Una dintre activitățile pentru care Fundația a devenit cunoscută în mediile universitare a fost organizarea de conferințe naționale și internaționale pentru studenți.

Una dintre activitățile pentru care Fundația a devenit cunoscută în mediile universitare a fost organizarea de conferințe naționale și internaționale pentru studenți.
De asemenea, dezbaterile pe teme curente sau de interes pentru societățile în tranziție au reprezentat o altă activitate majoră. Participarea la Forumurile de Dezbatere Balcanice, precum și organizarea unui asemenea Forum în România sunt ilustrate în aceastp pagină.
Proiectul de Dezvoltare a Activității de Predare (Teaching Development Project) a angrenat un număr de tineri universitari și cercetători din domeniul vast al științelor sociale, administrative, politice din toată țara. Ne mândrim cu participarea unor tineri care au devenit ulterior personalități ale vieții publice românești, precum Bogdan Chirițoiu și Sorin Ionță. Ideea de activitate de educare a tinerei generații care să spargă tiparele vechi ale ”predării” și care să includă o componentă consistentă de interactivitate cu studenții a reprezentat un filon central al acestui proiect.

Edu Moldova Ulim 1

ECDA a fost permanent receptivă la idei venite din rândurile profesorilor. Una dintre acestea a condus la conturarea proiectului pentru tineri istorici din regiunea su-est europeană ”Rețeaua de istorie din Europa de Sud-Est”. Scopul proiectului a fost de a dezvolta o reţea universitară şi de a întări schimbul academic intra-regional în Europa de Sud-Est în domeniul cercetării şi predării istoriei, prin perfecţionarea pregătirii profesionale a tinerilor din domeniu.

Edu Moldova 3  EDU TDP

În consonanță cu preocuparea pentru democratizare regională, ECDA a dezvoltat și componenta de dialog educațional între universitarii din România și cei din Republica Moldova. Am organizat o serie de evenimente comune și schimburi universitare la nivel de studenți și profesori.

 

ACEST SITE ESTE FINANTAT DE CATRE
DEMOCRATIZARE REGIONALA
DEMOCRATIZARE REGIONALĂ Democratizarea României, precum și a regiunii din care ea face parte, a reprezentat o preocupare majoră a Fundației ECDA. Utilizând dialogul, educația civică, publicațiile, experții asociați au contribuit și contribuie la dezvoltarea simțului civic, al valorilor democratice, al egalității în drepturi între membrii societății românești și la nivelul societăților vecine, din regiune.